OPELBLADET

Vad är Opelbladet?

Opelbladet är Svenska Opelklubbens medlemstidning. Tidningen innehåller information från styrelsen,  reportage från garage, inbjudan till Opelmarknader och klubbträffar, ”mekartips” samt en annonsdel där medlemmar kostnadsfritt får annonsera under ”köpes och säljes.” Klubben ger ut fyra tidningar per år.

Senaste numren av Opelbladet

För att skicka in reportage, bilder och artiklar för införande i Opelbladet, maila till oss på opelbladet@outlook.com

Klicka på bilderna om du vill se dem i större format.

Manusstopp för Opelbladet

Nr 1 är 15 februari. Utkommer fjärde veckan i mars.
Nr 2 är 15 maj. Utkommer fjärde veckan i juni.
Nr 3 är 15 augusti. Utkommer fjärde veckan i september.
Nr 4 är 5 november. Utkommer tredje veckan i december.

Vi eftersöker alltid innehåll till Opelbladet så tveka inte att skicka in era bilder, ”mekartips”, texter och annat intressant. Allt material är av intresse! Maila till oss på opelbladet@outlook.com

Bli medlem i Svenska Opelklubben idag