Träff vid Söderåsens Wärdhus

Träffar vid Söderåsens Wärdshus!
14/5, 11/6, 9/7, 13/8 och 12/9
Efter 16.00
Kontaktperson Eddy Nilsson 073-207 35 15

 

Sidan kan komma att uppdateras.