BLI MEDLEM

  • Opelbladet

    Fyra utgåvor av vårt alldeles egna ”Opelbladet” ges ut årligen till alla våra medlemmar.

  • Gemenskap

    Som medlem kan du träffa och dela ditt intresse med andra likasinnade inom klubben året om. I klubben finns både mycket kunskap och stort engagemang.

  • Evenemang

    Varje år anordnas Opelträffar och andra evenemang landet runt. Som medlem är du välkommen att delta i, men också anordna dessa tillsammans med oss.

Gå med i svenska opelklubben nu

BLI MEDLEM